W 1956r. Aleksander Michalski założył niewielki rzemieślniczy Warsztat Szlifiersko - Galwanizacyjny mieszczący się w Warszawie na Targówku przy ulicy Nieświeskiej 45. Pierwotnie była tam szlifiernia i jedna technologia do niklowania matowego.

W latach 60-tych wybudowany został nowy warsztat przy tej samej ulicy pod numerem 24. Nowa, większa siedziba pozwoliła na poszerzenie zakresu świadczonych usług o technologie chromowania, miedziowania i mosiądzowania.

Na początku lat 70-tych w istniejącym warsztacie rozpoczął pracę zięć Aleksandra Michalskiego - Zdzisław Bańkowski, który w 1978r zdobył dyplom mistrzowski Cechu Rzemiosł Metalowych w dziedzinie galwanizacji.

W roku 1979 cały warsztat został przeniesiony w obecne miejsce, przy ulicy Liwskiej 9 na Bródnie i funkcjonował pod nazwą Zakład Galwanizacyjny Aleksander Michalski.

Od 1982 Zdzisław Bańkowski rozpoczął równolegle samodzielną działalność pod szyldem Zakład Galwanizacyjny Zdzisław Bańkowski.

Po śmierci Aleksandra Michalskiego w 1990r. całą działalność kontynuował Zdzisław Bańkowski.

Na początku lat 90-tych przemiany gospodarcze i dostępność nowocześniejszych technologii pozwoliły na unowocześnienie zakładu i podniesienie standardu świadczonych usług.

Od 1999r. w Zakładzie Galwanizacyjnym rozpoczął pracę starszy syn - Michał, wówczas student chemii P.W. a w 2002r. do firmy dołączył młodszy syn - Tomasz.

W czerwcu 2003r. istniejący Zakład Galwanizacyjny został przekształcony w spółkę jawną Galban, której współwłaścicielami są:

Zdzisław Bańkowski - mistrz galwanizacji
Michał Bańkowski - mgr inż. chemii
Tomasz Bańkowski - mgr zarządzania.